Αιμιλία Κτίστη, ΜSc
Λογοθεραπεύτρια - Γλωσσολόγος

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη, που ασχολείται με διαταραχές που αφορούν την ομιλία, το λόγο, την επικοινωνία, τη φωνή και τη σίτιση και κατάποση. Απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες και εφαρμόζει μεθόδους εναλλακτικής υποστηρικτικής επικοινωνίας σε άτομα που έχουν σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία. Τα προγράμματα λογοθεραπείας μπορεί να είναι ατομικά ή ομαδικά και στοχεύουν στην ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στην κοινωνικοποίηση του ατόμου.

 

Η αξιολόγηση και τα προγράμματα παρέμβασης και αποκατάστασης αφορούν:

Παιδιά & Εφήβους

 • Καθυστέρηση Λόγου
 • Διαταραχές άρθρωσης και φωνολογικής ανάπτυξης
 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (S.L.I)
 • Εξελικτικές Αναπτυξιακές Διαταραχές (Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή- Αυτισμός, Νοητική Υστέρηση, Σύνδρομα)
 • Διαταραχές ροής της ομιλίας (Τραυλισμός, Ταχυλαλία)
 • Διαταραχές Σίτισης & Κατάποσης, που οφείλονται σε Αναπτυξιακές Διαταραχές, Σύνδρομα, Εγκεφαλική Παράλυση και Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες (Σχιστίες)
 • Βαρηκοΐα
 • Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες (Σχιστίες)

 

 

Ενήλικες

 • Διαταραχές Φωνής από Οζίδια, Πολύποδα, Κακή/ Μη Λειτουργική Χρήση Φωνής
 • Διαταραχές ροής της ομιλίας (Τραυλισμός, Ταχυλαλία)
 • Επίκτητες νευρολογικές διαταραχές της επικοινωνίας μετά από Εγκεφαλικό Επεισόδιο
 • Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις, Άνοια, Νόσος του Parkinson, Σκλήρυνση κατά πλάκας
 • Διαταραχές Σίτισης & Κατάποσης, που οφείλονται σε Επίκτητες Νευρολογικές Διαταραχές
 • Βαρηκοΐα

Η Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτίωση διάφορων δεξιοτήτων, ώστε να είναι λειτουργικό το παιδί και να μπορεί να εκτελέσει διάφορες δραστηριότητες της ζωής του με αυτονομία. Οι βασικοί τομείς με τους οποίους ασχολείται η εργοθεραπεία είναι οι δεξιότητες καθημερινής ζωής, οι γραφικές δεξιότητες, οι αισθητικό- κινητικές και γνωστικές δεξιότητες και η ρύθμιση των αισθητηριακών συστημάτων του παιδιού.

Στα πλαίσια της εργοθεραπείας εφαρμόζεται η παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και τα προγράμματα μπορεί να είναι ατομικά η ομαδικά και παρέχονται σε ένα ευρύ φάσμα διαταραχών:

 • Αυτισμός
 • Νοητική Υστέρηση
 • Σύνδρομα
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα
 • Ψυχοκινητική Καθυστέρηση
 • Δυσπραξία
 • Δυσγραφία

Το Πρόγραμμα Μαθησιακής Υποστήριξης απευθύνεται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Η έγκαιρη αξιολόγηση και εκτίμηση των μαθησιακών δυσκολιών γίνεται μέσω του ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ.

Τα προγράμματα μαθησιακής αποκατάστασης είναι εξατομικευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε παιδιού και παρέχονται σε ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών:

 • Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία: συλλαβιστή ανάγνωση, αντιστροφές και παραλείψεις φωνημάτων, πολλά ορθογραφικά λάθη, δυσκολίες στον προσανατολισμό χώρου-χρόνου
 • Δυσαριθμησία: δυσκολίες στην κατανόηση μεγεθών ή ποσοτήτων και στην αξία των αριθμών, στην αρίθμηση, στην εκτέλεση των πράξεων και στην επίλυση προβλημάτων με αριθμητικά δεδομένα
 • Δυσαναγνωσία: δυσκολίες στην κατανόηση και απόδοση ενός κειμένου και στην οπτική διάκριση παρόμοιων γραμμάτων, αργή και συλλαβιστή ανάγνωση, παραλείψεις ή προσθήκες γραμμάτων
 • Δυσορθογραφία: πολλά ορθογραφικά λάθη
 • Δυσγραφία: δυσκολίες στον γραφικό χαρακτήρα που δυσχεραίνουν την ανάγνωση του κειμένου.

Το Πρόγραμμα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Νοητική Υστέρηση, Ψυχοκινητική Καθυστέρηση και Μαθησιακές Δυσκολίες. Ο Ψυχολόγος ή ο Ειδικός Παιδαγωγός αξιολογεί τις γνωστικές, συναισθηματικές και επικοινωνιακές δεξιότητες του παιδιού και διαμορφώνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στοχεύοντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του ίδιου και της οικογένειας του.

Το πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης θέτει τους παρακάτω στόχους:

 • Οριοθέτηση Συμπεριφοράς
 • Ανάπτυξη και Βελτίωση Επικοινωνίας
 • Κοινωνική Προσαρμογή
 • Διαχείριση Συναισθήματος
 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Παιχνιδιού
 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ελεύθερου Χρόνου
 • Ενίσχυση Γνωστικών Δεξιοτήτων

Στο Κέντρο μας δίνεται η δυνατότητα Συμβουλευτικής Γονέων, καθώς η συνεργασία και η συμβολή των γονέων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παιδιού είναι αναγκαία για την θεραπευτική εξέλιξη του παιδιού και του εφήβου. Ο Ψυχολόγος δίνει συγκεκριμένες οδηγίες στην οικογένεια, για την εδραίωση και γενίκευση ορισμένων δεξιοτήτων στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού και τη διαχείριση συμπεριφορών στην καθημερινότητά του.

Επίσης, παρέχεται Συμβουλευτική Υποστήριξη σε Έφηβους με Δυσκολίες Κοινωνικοποίησης και Συμπεριφοράς, ΔΕΠ-Υ, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και Τραυλισμό, για τη διαχείριση των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς. Οι συνεδρίες συμβουλευτικής στοχεύουν στην βελτίωση  της επικοινωνίας με την οικογένεια, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του εφήβου, στη μείωση και διαχείριση του άγχους, στην ενίσχυση της συναισθηματικής κατανόησης και έκφρασης και στη δημιουργία αμοιβαίων και σταθερών σχέσεων με τους συνομήλικους.

Για πληροφορίες σχετικά με τα προγραμμάτα και τις υπηρεσίες μας επικοινωνείστε μαζί μας τηλεφωνικώς ή κάντε κλικ στο κουμπί ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ